VoodooShield Pro version 5.00 - Phần mềm diệt virut thế hệ mới

2019-06-14 12:06:35 834
VoodooShield là một ứng dụng bảo vệ chủ động, đáng tin cậy, có cách tiếp cận khác nhau chống lại virus, phần mềm độc hại và các mối đe dọa khác cho máy tính người dùng. Phần mềm trực quan này có thể loại bỏ các tệp bị nhiễm, nhưng nó có thể ngay lập tức chặn và bảo vệ máy tính của người dùng khỏi bị khởi chạy và bị nhiễm. Phần mềm có các tùy chọn thông minh cho phép nó tự động tạo ảnh chụp nhanh danh sách trắng cho tất cả các chương trình và tệp luôn được tin cậy.

VoodooShield

Khi chương trình chống vi-rút đã tạo ảnh chụp nhanh danh sách trắng của hệ thống người dùng, VoodooShield có thể chặn chức năng của máy tính, do đó nó không cho phép bất kỳ phần mềm nào khác chạy. Nói cách khác, người dùng có thể tạo một danh sách các chương trình được phê duyệt và chỉ thiết lập máy tính của nó để chạy phần mềm được chỉ định. Tuy nhiên, người dùng có thể chọn cho phép các chương trình bổ sung thông qua tường bảo vệ.

VoodooShield được thiết kế để chạy ở chế độ nền mọi lúc, nhưng nó sẽ hiển thị một biểu tượng khiên nhỏ trên màn hình nền, người dùng có thể nhanh chóng di chuyển đến vị trí mong muốn. Tấm khiên cho biết VoodooShield có hoạt động hay không: màu đỏ khi bảo vệ TẮT và màu xanh khi BẬT. Hơn nữa, việc kéo và thả bất kỳ tệp nào lên tấm chắn, khiến phần mềm tự động quét tài liệu để tìm phần mềm độc hại. Nếu phần mềm chặn dữ liệu, nó sẽ tự động được tải lên để phân tích chi tiết, vào danh sách đen dựa trên đám mây.

VoodooShield tìm hiểu các tùy chọn của người dùng về việc tin tưởng vào phần mềm. Quá trình học tập diễn ra khi phần mềm hiển thị nền đỏ và thông báo TẮT. Khi bảo vệ được kích hoạt, phần mềm sẽ tự động chụp ảnh hệ thống người dùng để xác định chương trình nào đáng tin cậy và chặn tất cả các chương trình khác.

Ba lớp bảo vệ bao gồm khóa danh sách trắng ứng dụng, công cụ quyết định học máy / Ai và quét danh sách đen đa động cơ. Máy học / Ai và máy quét danh sách đen đa động cơ tự động quét các tệp thực thi mới và không xác định để đảm bảo rằng phần mềm độc hại không vô tình được người dùng cuối cho phép.

Phần mềm có hai chế độ bảo vệ: luôn BẬT và chế độ TẮT thông minh.
Chế độ BẬT (Đã khóa): Máy tính người dùng bị khóa và bảo vệ. Khi VoodooShield tự động chuyển sang Chế độ BẬT, nó sẽ chụp nhanh phần mềm hiện đang chạy và tự động cho phép mọi thứ trong ảnh chụp nhanh này. VoodooShield cũng tự động cho phép phần mềm được cài đặt hiện tại và các tệp hệ thống Windows quan trọng cụ thể. Bất kỳ phần mềm nào không được phép khi VoodooShield bị TẮT đều bị chặn.
Chế độ TẮT (Đã mở khóa): Máy tính của người dùng được mở khóa và VoodooShield đang tìm hiểu những chương trình nào cho phép để nó không chặn chúng một khi VoodooShield khóa máy tính của người dùng. Người dùng cũng có thể thay đổi chế độ này để cài đặt hoặc kích hoạt phần mềm bổ sung. Máy tính người dùng KHÔNG được bảo vệ trong chế độ này.

 • Các tính năng mới của VoodooShield
  Khóa máy tính;
  Máy học / AI;
  Danh sách đen đa động cơ;
  Ảnh chụp nhanh nâng cao;
  Nhiều tư thế bảo mật;
  Quy tắc không giới hạn;
  Điều chỉnh cài đặt người dùng
  Không có màn hình mè nheo
  Tính năng doanh nghiệp
  Hỗ trợ khách hàng.

TẢI VỀ MIỄN PHÍ
LINK 1 I LINK 2